Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND bổ sung quy định chương trình hành động của về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG QUY ĐỊNH “CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;

Theo Công văn số 3736/BTC-PC ngày 23/3/2006 của Bộ Tài chính và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1327/TTr-STC ngày 16/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung phần IV “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2006/QĐ- UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Về thời gian Báo cáo.

- Báo cáo hằng quý, gửi Sở Tài chính trước ngày 30 của tháng cuối quý.

- Báo cáo hằng năm được tổng hợp trên cơ sở rà soát, đánh giá từ kết quả thực hiện của các quý và dự báo kết quả thực hiện của quý IV, gửi Sở Tài chính trước ngày 31/08 hàng năm.

2. Về nội dung:

- Tình hình thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu trong chương trình hành động của các ngành, địa phương.

- Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý đầu tư xây dựng; Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ; Quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Đào tạo, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động; Quản lý sử dụng vốn và tài sản tại công ty nhà nước; Sản xuất và tiêu dùng của nhân dân (Kèm theo các số liệu cụ thể phản ảnh kết quả tiết kiệm về ngân sách nhà nước, về tiền, về tài sản, về lao động và thời gian lao động, về tài nguyên thiên nhiên đã đạt được);

- Đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi, lĩnh vực quản lý; lĩnh vực nào chuyển biến, chuyển biến ra sao; lĩnh vực nào chưa có chuyển biến, lãng phí còn nhiều (kèm theo số liệu cụ thể); nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

- Những vướng mắc, đề xuất và kiến nghị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2006/QĐ-UBND bổ sung quy định chương trình hành động của về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89