Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 257/2000/QĐ-BTS điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 257/2000/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 14/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 257/2000/QĐ/BTS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ THỐNG KÊ TỪ VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SANG TRUNG TÂM THÔNG TIN KHKT VÀ KINH TẾ THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ nghị định số 50-CP, ngày 21/6/1994, của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 192 TS/QĐ, ngày 27/6/1991, v/v ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ;
Căn cứ quyết định số 662 TS/QĐ, ngày 24/11/1983, về việc thành lập Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản;
Căn cứ kết luận của Bộ trưởng Bộ Thủy sản tại phiên họp với Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản, Văn phòng Bộ và các Vụ có liên quan ngày 04/4/2000;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chuyển nhiệm vụ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác thống kê xây dựng niên giám thống kê của Ngành, chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo thống kê, chủ trì một số cuộc điều tra thống kê ngành, khai thác kết quả các cuộc điều tra thống kê khác từ Vụ Kế hoạch & Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản quản lý.

Điều 2: Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm chuyển giao cho ông Giám đốc Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản toàn bộ nội dung công việc đã làm và đang làm dở dang, hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan và một số công chức trực tiếp làm các nhiệm vụ ghi tại Điều 1 nói trên.

Các ông : Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giao, nhận bảo đảm công việc thống kê được thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ Bộ giao.

Điều 3:- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 4:- Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ THUỶ SẢN
BỘ TRƯỞNG
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257/2000/QĐ-BTS điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49