Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2559/QĐ-UB-NC năm 1996 thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2559/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 27/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2559/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương ;
- Căn cứ nội dung phiên họp ngày 22/5/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy và Thông báo số 09/TBNSTU ngày 23/5/1996 ;
- Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (văn bản số 113/TCCQ ngày 24/5/1996) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Ủy ban Kế hoạch thành phố và Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu tổng hợp về qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác, đầu tư trên địa bàn thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chịu sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có tư cách pháp nhân, dự toán kinh phí, có con dấu riêng và tài khoản ở Kho bạc theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây vào Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố :

- Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

- Ông Trần Thiện Tứ, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm tra các dự án đầu tư nước ngoài.

- Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

- Ông Nguyễn Đình Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

- Bà Phan Xuân Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Điều 3.- Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cùng với Ban Tổ chức chính quyền thành phố, căn cứ nội dung Thông tư Liên Bộ số 01/BKH-TCCP ngày 2/01/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ “hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan kế hoạch đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân địa phương” và căn cứ đặc điểm tình hình của thành phố để nghiên cứu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố duyệt phương án về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố gồm : vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và tổ chức thành lập các phòng nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc theo tinh thần cải cách hành chính trong lãnh vực kế hoạch và đầu tư của thành phố.

Thời hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là một tháng kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 4.- Bãi bỏ Quyết định số 764/QĐ-UB ngày 11/5/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn tổ chức Ủy ban Kế hoạch thành phố và Quyết định số 1259/QĐ-UB ngày 20/8/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Ban Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch (cũ), Ban Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư (cũ), Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (mới) và các ông bà có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2559/QĐ-UB-NC năm 1996 thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254