Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quy định trình độ chuyên môn và chuyên ngành đối với chức danh công chức cấp xã do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 25/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP , ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 110/TTr-SNV, ngày 03 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định trình độ chuyên môn và chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã trong thực hiện tuyển dụng vào công chức cấp xã hoặc điều động, tiếp nhận, luân chuyển và bố trí các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng là Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội cấp xã.

Điều 2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; công chức cấp xã còn phải đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo chuyên ngành cụ thể như sau:

1. Đối với chức danh Trưởng Công an xã: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành quản lý trật tự xã hội; cảnh sát; an ninh; công an và theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chức danh này.

2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành quân sự cơ sở và theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chức danh này.

3. Đối với chức danh Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành hành chính - văn phòng; văn thư - lưu trữ; luật; kinh tế; khoa học xã hội & nhân văn; nhân sự; báo chí - tuyên truyền; thống kê; công nghệ thông tin.

4. Đối với chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành địa chính; tài nguyên; môi trường; xây dựng; kinh tế xây dựng; giao thông; quy hoạch; kiến trúc; đô thị; hạ tầng kỹ thuật; thú y; thủy lợi; nông nghiệp; khuyến nông và phát triển nông thôn; lâm nghiệp; kinh tế nông lâm.

5. Đối với chức danh Tài chính - kế toán: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành tài chính; kế toán; kiểm toán.

6. Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành luật; hành chính.

7. Đối với chức danh Văn hóa - Xã hội: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành quản lý văn hóa - thông tin; quản lý nghệ thuật; quản lý du lịch; quản lý thể dục thể thao; lao động - xã hội - tiền lương; truyền thông - báo chí - tuyên truyền; khoa học xã hội và nhân văn; phát thanh - truyền hình; sư phạm ngữ văn; hành chính; luật.

8. Đối với các trường hợp cụ thể có ngành chuyên môn chưa phù hợp với chuyên ngành từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này nhưng thuộc diện dự nguồn công chức của địa phương thì phải có sự thỏa thuận với Sở Nội vụ trước khi tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển hoặc bố trí vào công chức cấp xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này theo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quy định trình độ chuyên môn và chuyên ngành đối với chức danh công chức cấp xã do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.070
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57