Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 25/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 05/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010;
Xét đề nghị của và Cục trưởng Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo gồm những Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, Trưởng Ban,

2. Ông Nguyễn Văn Châu, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Phó Ban thường trực,

3. Ông Ngô Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Phó Ban,

4. Ông Nguyễn Xuân Lý, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Phó Ban,

5. Ông Trần Văn Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư quốc gia, Uỷ viên,

6. Ông Nguyễn Chu Hồi, Viện phó Viện kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản, Uỷ viên.

7. Ông Đỗ Văn Khương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Uỷ viên,

8. Ông Nguyễn Văn Hảo, Q.Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II , Uỷ viên,

9. Ông Lê Thanh Lựu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, Uỷ viên.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1. Chức năng:

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản của từng địa phương.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình về điều tra, nghiên cứu; tái tạo phục hồi nguồn lợi thuỷ sản và các hệ sinh thái; dự báo, thông báo ngư trường; thông tin dữ liệu; bảo tồn, bảo tàng thuỷ sản và phát triển nguồn nhân lực cho Chương trình.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thử nghiệm các mô hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tập huấn, đào tạo cộng tác viên truyền thông bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của các loài thuỷ sản.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các dự án ưu tiên của Chương trình,

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm, kịp thời nhân rộng các mô hình tốt và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

3. Quyền hạn của Ban chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo được sử dụng dấu của Bộ và được cấp kinh phí hoạt động hàng năm từ ngân sách.

- Thành viên Ban Chỉ đạo sẽ được phân công phụ trách từng nhóm hoạt động. Dự kiến sẽ có 3 nhóm chính: Tuyên truyền, vận động tham gia, tài trợ cho chương trình; khoa học công nghệ, hành chính pháp chế, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương, các đơn vị triển khai nội dung và các dự án thuộc Chương trình .

- Thành viên Ban Chỉ đạo được hưởng các chế độ bồi dư ỡng làm thêm giờ, hội họp, đi công tác các địa phương, đơn vị theo chế độ hiện hành.

- Ban chỉ đạo Chương trình được thành lập Bộ phận thường trực và có Trụ sở đặt tại Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Điều 3: Ban Chỉ đạo Chương trình tự giải thể khi kết thúc Chương trình.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các Viện, các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện Chương trình và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.255

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159