Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 2498/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chương trình hành động số 147/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1328/TTr-SNV ngày 29 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chỉ số PAPI), gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Trưởng ban:

- Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Trình Lam Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thường trực;

- Mời Ông Lâm Minh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

3. Các thành viên:

- Mời Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Mời Ông Trần Văn Nhỏ, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy;

- Mời Ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Mời Ông Lê Chí Thành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Mời Ông Nguyễn Văn Xe, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính đảng;

- Ông Phạm Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Lê văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Đặng Thị Hoa Rây, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội;

- Ông Võ Thanh Tráng, Chánh Thanh tra tỉnh;

- Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Võ Nguyên Nam, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Mời Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Mời Bà Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Mời Bà Trần Thị Bích Vân, Tổng Biên tập Báo An Giang;

- Ông Tân Văn Ngữ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ông Nguyễn Bình Định, Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thư ký Ban Điều hành;

- Ông Lê Huy Bình, Phó Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ -Thư ký Ban Điều hành;

- Ông Võ Thiện Cơ, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Thư ký Ban Điều hành;

- Mời Bà Nguyễn Thị Thu Thoa, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, UBMTTQ tỉnh - Thư ký Ban Điều hành.

Điều 2. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

1. Văn phòng Ban Điều hành đặt tại Sở Nội vụ.

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban điều hành cấp huyện, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban để trực tiếp điều hành, triển khai thực hiện tốt quản trị và hành chính công tại địa phương.

Điều 3. Thường trực Ban Điều hành xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành.

Thành viên Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và được hưởng thù lao theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Căn cứ kế hoạch hoạt động hàng năm, Thường trực Ban Điều hành lập dự trù kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

1. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành tỉnh (kể cả thù lao cho thành viên Ban Điều hành tỉnh, không bao gồm thù lao cho thành viên là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố) sử dụng từ nguồn kinh phí Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 do Sở Nội vụ quản lý.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành các huyện, thị xã, thành phố do UBND cấp huyện phê duyệt và cấp kinh phí theo phân cấp ngân sách quy định (kể cả thù lao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố là thành viên Ban Điều hành tỉnh, chỉ nhận 01 (một) mức thù lao tại cấp huyện).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


649
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85