Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG năm 2015 về thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

Số hiệu: 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 05/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4255/QĐ-HĐNLNT ngày 31/12/2013 của Chủ tịch Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng;

Trên cơ sở đề xuất nhân sự tham gia thành viên Hội đồng của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi một số thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia:

1. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thay cho Ông Lê Đình Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng thay cho Ông Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

3. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Hội đồng thay cho Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Thủ trưởng Cơ quan thường trực Hội đồng và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Quân

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG năm 2015 về thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.637
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93