Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 244/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề Phan Rang do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 244/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 9 năm 2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THUỘC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ PHAN RANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Tiêu chuẩn ngành số 22 TCN-286-01 Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 61/TTr-SGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại phiếu trình số 190/PT-TCCC ngày 05 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Dạy nghề Phan Rang.

1. Trung tâm là nơi thực hiện sát hạch để cấp Giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 (Trung tâm loại 3).

2. Trung tâm có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và kinh phí hoạt động của Trung tâm.

1. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm từ nguồn lệ phí thi sát hạchđược trích để lại Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và quản lý viên chức của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo: gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc và Phó Giám đốc (phụ trách lĩnh vực dạy nghề) Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Dạy nghề Phan Rang kiêm nhiệm.

b) Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Dạy nghề Phan Rang được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm.

3. Quản lý viên chức:

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; khen thưởng và kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức của Trung tâm theo quy định tại Pháp lệnh Cán bộ công chức, quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Dạy nghề Phan Rang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 244/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề Phan Rang do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228