Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 24/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 02/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 24/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2009/QĐ-UBND NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2009 CỦA UỶ BAN NGÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, UỶ QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;
Căn cứ các Nghị định, Quyết định và Thông tư hướng dẫn của Chính phủ , các Bộ, ngành Trung ương về công tác tổ chức - cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 576-QĐ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2008 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (Công văn số 353/SNV-CCVC, ngày 11 tháng 3 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ, như sau:

1. Khoản 2, Điều 9 được sửa đổi, bổ sung thành: “2. Thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên, giải thể các tổ chức sự nghiệp trực thuộc mà Nhà nước không giao biên chế. Nếu các tổ chức này được Nhà nước giao biên chế thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền”.

2. Bổ sung vào cuối khoản 1, Điều 11 các chức danh sau:

- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Giám đốc các Bệnh việc khác thuộc Sở Y tế.

3. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 5 điểm b, khoản 2, điều 11 như sau:

"- Quyết định nâng bậc lương, xếp lại lương, chuyển ngạch và bổ nhiệm ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức từ loại A2 trở xuống (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh)".

4. Bổ sung Điều 12 như sau:

"c. Uỷ quyền Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và kết quả tuyển dụng công chức cấp xã".

5. Bổ sung vào khoản 2, Điều 13 các chức danh sau:

"Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh: Trưởng phó các đơn vị bên trong của các đơn vị trực thuộc ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban. ngành và các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5