Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2013 chuyển tên gọi thôn thành tổ dân phố của thị trấn Sịa, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2393/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TÊN GỌI THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ CỦA THỊ TRẤN SỊA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 17/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Quảng Điền và huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 12/01/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận số thôn của các xã thuộc huyện Quảng Điền;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 957/TTr-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển tên gọi "thôn" thành "tổ dân phố" của thị trấn Sịa trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng đang quản lý như sau:

1. Thôn Lương Cổ đổi tên thành tổ dân phố Lương Cổ.

2. Thôn Vân Căn đổi tên thành tổ dân phố Vân Căn.

3. Thôn Uất Mậu đổi tên thành tổ dân phố Uất Mậu.

4. Thôn Khuông Phò Nam đổi tên thành tổ dân phố Khuông Phò Nam.

5. Thôn Thủ Lễ Nam đổi tên thành tổ dân phố Thủ Lễ Nam.

6. Thôn Tráng Lực đổi tên thành tổ dân phố Tráng Lực.

7. Thôn Thạch Bình đổi tên thành tổ dân phố Thạch Bình.

8. Thôn An Gia đổi tên thành tổ dân phố An Gia.

9. Thôn Giang Đông đổi tên thành tổ dân phố Giang Đông.

Sau khi đổi tên, thị trấn Sịa có 09 tổ dân phố gồm: Lương Cổ, Vân Căn, Uất Mậu, Khuông Phò Nam, Thủ Lễ Nam, Tráng Lực, Thạch Bình, An Gia, Giang Đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Sịa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2013 chuyển tên gọi thôn thành tổ dân phố của thị trấn Sịa, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45