Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 237-NV năm 1964 về việc điều chỉnh địa giới và chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Số hiệu: 237-NV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Tất Đắc
Ngày ban hành: 11/09/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237-NV

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ CHIA LẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CẨM THỦY TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ:
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 04 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới các xã Cẩm-thạch, Cẩm-giang, Cẩm-ngọc, Cẩm-vân thuộc huyện Cẩm-thủy như sau:

- Đưa xóm Xù thuộc xã Cẩm-thạch sang xã Cẩm-giang;

- Đưa xóm Ruộng thuộc xã Cẩm-ngọc sang xã Cẩm-vân.

Điều 2: Phê chuẩn việc chia ba xã thuộc huyện Cẩm-thủy như sau:

- Chia xã Cẩm-thạch thành ba xã và lấy tên là:

1. Xã Cẩm-thạch gồm có 9 xóm: Trây, Bọt, Bùi, Thung, Vân, Mít, Chén, Cốc và Chiềng- đông;

2. Xã Cẩm-liên gồm có 7 xóm: Dùng, An-ninh, Liên-sơn, Mòng, Đồ Thạch-minh và Thạch-an;

3. Xã Cẩm-thành gồm có 14 xóm: Chanh, Én, Muối, Vạc, Ngọc, Nâm, Phâng, Bọt, Bèo, Trẹn, Khạt, Chiềng-trám, Cò-cánh, và Hồng-thái.

- Chia xã Cẩm-giang thành hai xã và lấy tên là :

1. Xã Cẩm-lương  gồm có 5 xóm : Kim- mầm, Lương-ngọc, Lương-hòa, Lương-thuận, và Xủ;

2.Xã Cẩm-giang gồm có 7 xóm: Xun, Vân chu, Khuyên, Đồn, Lai, Vọng, và Mống.

- Chia xã Cẩm-vân thành hai xã và lấy tên là:

1. Xã Cẩm-vân gồm có 8 xóm: Tiên-lăng, Tường-yên, Quách-phác, Vân-trai, Cát-khánh, Văn-long, Quan-bằng và Cẩm-thành.

2. Xã Cẩm-yên gồm có 5 xóm: Yên-duyệt, Vô-kỵ 1, Vô-kỵ 2, Ruộng, và Đồng-trâm;

Những xóm nói trong điều 2 này cần sửa đổi tên theo thông tư liên Bộ Nội vụ- Văn hóa số 17-LB-NV-VH ngày 02 tháng 08 năm 1963 sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa quyết định.

Điều 3: - Phê chuẩn việc đưa xã Cẩm-minh thuộc huyện Cẩm-thủy sang huyện Vĩnh-lộc.

Điều 4: - Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Tất Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237-NV năm 1964 về việc điều chỉnh địa giới và chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.368
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30