Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 237/2003/QĐ-UB về việc cho phép đổi tên Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 237/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC TỔNG HỢP QUẬN TÂN BÌNH THÀNH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP QUẬN TÂN BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại công văn số 617/UB ngày 28/7/2003, của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tại công văn số 469/GDĐT-TC ngày 26 tháng 8 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 131/TCCQ ngày 15 tháng 10 năm 200
3 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép đổi tên Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp -Hướng nghiệp quận Tân Bình là đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Điều 2.- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp -Hướng nghiệp quận Tân Bình có nhiệm vụ :

1- Dạy kỹ thuật (công nghệ), dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo;

2- Bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật các trường trung học phổ thông về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp ;

3- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo ;

4- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông ; thử nghiệm, ứng dụngvà chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;

5- Mở lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên và các đối tượng khác tại địa phương có nhu cầu học tập tại Trung tâm.

Điều 3.- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp quận Tân Bình do một Giám đốc phụ trách và có từ 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp -Hướng nghiệp quận Tân Bình trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 1989 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về sáp nhập Trung tâm Thí nghiệm thực hành và Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Ban TCCQ thành phố (3b)
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, Tổ VX
- Lưu (VX-NC)  
 
 

TM. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237/2003/QĐ-UB về việc cho phép đổi tên Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229