Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 236/2006/QĐ-UBND về thành lập Thanh tra Thủy sản tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Số hiệu: 236/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp chàm, ngày 12 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ THỦY SẢN TRỰC THUỘC SỞ THỦY SẢN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Thanh tra Thủy sản địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản tại Tờ trình số 422/TT-STS ngày 30 tháng 8 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Phiếu trình số 406PT/SNV-TCCC ngày 07 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Thủy sản tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở sáp nhập Thanh tra Sở Thủy sản trực thuộc Sở Thủy sản Ninh Thuận và Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

1. Thanh tra Thủy sản là cơ quan trực thuộc Sở Thủy sản (sau đây gọi tắt là là Thanh tra Sở) thuộc hệ thống Thanh tra Thủy sản; có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Thủy sản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thủy sản trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thủy sản; đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Chánh Thanh tra tỉnh, về công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thủy sản; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc của Thanh tra Sở đặt tại Thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và huỷ bỏ Quyết định số 1425/CT ngày 03 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quyết định số 58QĐ/UB-NT ngày 16 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập Thanh tra Sở Thủy sản trực thuộc Sở Thủy sản Ninh Thuận.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thủy sản, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chánh Thanh tra Sở Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 236/2006/QĐ-UBND về thành lập Thanh tra Thủy sản tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171