Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 235/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 235/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện bao gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban

- Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực;

- Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban;

- Bà Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng ban.

3. Các thành viên:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;

- Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế;

- Đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

- Trưởng Ban Tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Điều 2. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đặt tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Văn phòng thường trực có con dấu và tài khoản riêng. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện quy định.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện có các nhiệm vụ sau:

1. Lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để bảo đảm máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc.

2. Đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách về vận động hiến máu tình nguyện.

3. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động cấp quốc gia và khu vực về vận động hiến máu tình nguyện; tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin về hiến máu tình nguyện.

4. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác vận động hiến máu tình nguyện trên toàn quốc.

5. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện; tôn vinh những người hiến máu tình nguyện.

Điều 4. Các thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ của từng thành viên.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 6. Kinh phí sử dụng cho công tác vận động hiến máu tình nguyện do ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 8. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về vận động hiến máu tình nguyện, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (5b). M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.529
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196