Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2323/2005/QĐ-CT về việc cử cán bộ đi học cao học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2323/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2323/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC CAO HỌC 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 60/2005/QÐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về qui định chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh; Văn bản liên ngành số 487/HDLN ngày 24/11/2005 của Sở Nội vụ - Sở Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2005/QÐ-UB;
Căn cứ công văn số 1163-CV/TC, ngày 11.11.2005 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc cử cán bộ đi học,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Cử ông Nguyễn Hữu Trượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đi học cao học khoá 2005 - 2007 tại Trường Ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Ðiều 2. Ông Nguyễn Hữu Trượng được hưởng mọi quyền lợi đối với cán bộ, công chức đi học theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và qui định tại Quyết định số 60/2005/QÐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Hữu Trượng căn cứ quyết định thi hành./

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2323/2005/QĐ-CT về việc cử cán bộ đi học cao học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.173
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219