Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG 2018 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

Số hiệu: 232/QĐ-BCĐĐHG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Điều hành giá Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 18/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-BCĐĐHG

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban;

2. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên;

4. Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

6. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

7. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

9. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

10. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên;

11. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

13. Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

14. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hoạt động cụ thể được áp dụng mức chi đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 194/QĐ-BCĐĐHG ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG ngày 18/06/2018 về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.302

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!