Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 230/1998/QĐ-TTg sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trực thuộc bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 230/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 30/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 230/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 230/1998/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ và Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế dưới đây:

1. Viện Vệ sinh dịch tễ học Hà Nội đổi tên thành Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

2. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Hà Nội đổi tên thành Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Điều 2. Nâng cấp Phân Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn thành Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Điều 3. Thành lập Viện Chiến lược và Chính sách y tế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm xã hội học y tế và các cơ quan nghiên cứu khoa học có liên quan.

Điều 4. Bổ sung các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và Công nghệ trực thuộc Bộ Y tế dưới đây vào danh sách các Viện nêu tại Mục 1 Điều 1 Quyết định số 782/TTG ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và Công nghệ:

1-Viện toàn quốc:

a. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương,

b. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương,

c. Viện Dinh dưỡng,

d. Viện Dược liệu,

đ. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường,

e. Viện Chiến lược và chính sách y tế.

2- Viện khu vực:

a. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên,

b. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh,

c. Viện Pasteur Nha Trang,

d. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Điều 5. Đối với các Viện quy định tại Điều 4 Quyết định này, Bộ trưởng Bộ y tế có trách nhiệm:

1. Ban hành Quy chế xác định nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc giữa các Viện toàn quốc và Viện khu vực; điều lệ tổ chức hoạt động của các Viện phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét và ban hành quy định khu vực nghiên cứu được cấp kinh phí hoạt động, quỹ lương và khu vực sản xuất tự trang trải.

Điều 6. Chuyển các Viện đang hoạt động từ ngân sách sự nghiệp khoa học sang hoạt động theo ngân sách sự nghiệp y tế.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 8. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230/1998/QĐ-TTg sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trực thuộc bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766
DMCA.com Protection Status