Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23-PCLBTW/QĐ năm 1996 về trực ban phòng chống lụt bão của BCĐPCLBTW của BCHPCLB các Bộ, ngành TW và của BCHPCLB các địa phương do Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương ban hành

Số hiệu: 23-PCLBTW/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương Người ký: Nguyễn Cảnh Dinh
Ngày ban hành: 14/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-PCLBTW/QĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO CỦA BCĐ PCLBTW CỦA BCH PCLB CÁC BỘ, NGÀNH TW VÀ CỦA BCH PCLB CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt bão công bố ngày 20-3-1993;
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) số 168-HĐBT, ngày 19-5-1990 quy định về tổ chức nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCLBTW và Ban chỉ huy PCLB các cấp và các ngành;
Xét đặc điểm tình hình lũ bão đã xảy ra trong những năm gần đây;
Theo đề nghị của đ/c Chánh Văn phòng thường trực BCĐ PCLBTW.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hàng năm vào mùa lũ bão, Ban chỉ đạo PCLBTW, BCHPCLB các Bộ, ban, ngành TW và BCH PCLB các tỉnh, thành phố trong cả nước phải tổ chức bộ phận thường trực phòng chống lụt bão theo chế độ thường trực 24/24 giờ (gọi tắt là trực ban phòng chống lụt bão).

Thời gian trực ban hoạt động quy định như sau:

a. Cơ quan Trung ương:

- Văn phòng thường trực BCĐ PCLBTW trực ban từ ngày 15-5 đến hết ngày 30-11 hàng năm.

- Văn phòng thường trực BCH PCLB các Bộ, Ban, ngành TW cũng trực ban từ ngày 15-5 đến hết ngày 30-11 hàng năm.

- Văn phòng thường trực phân ban CĐ PCLB Miền nam trực ban từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-11 hàng năm.

b. Ở các địa phương:

- Văn phòng thường trực BCH PCLB tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức trực ban như sau:

+ Các tỉnh, thành phố thuộc Bắc bộ và Thanh hoá trực ban từ 15-5 đến 31-10 hàng năm.

+ Các tỉnh Trung bộ từ Nghệ an đến Bình thuận trực ban từ ngày 1-6 đến 30-11 hàng năm.

+ Các tỉnh, thành phố thuộc Nam bộ trực ban từ ngày 1-6 đến 30-11 hàng năm.

Trường hợp khi có lũ, bão xảy ra sớm hoặc muộn hơn so với thời gian quy định trên Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố phải kịp thời chỉ đạo trực đột xuất để đối phó với lũ bão và sẵn sàng thích nghi với các tình huống thiên tai bất thường xảy ra.

Điều 2. Trực ban phòng chống lụt bão có nhiệm vụ:

1. Giúp ban chỉ huy chống lụt chống bão theo dõi, nắm chắc mọi tình hình của công tác phòng chống lụt bão bao gồm: diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác, diễn biến sông ngòi và các công trình phòng chống lụt bão, tình hình tổ chức lực lượng phòng chống lụt bão (bao gồm nhân lực, vật tư, phương tiện và các cơ sở vật chất kỹ thuật...).

2. Tiếp nhận các chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo... của BCĐ PCLBTW và của BCH PCLB cấp trực tiếp để truyền đạt xuống BCH PCLB cấp dưới quyền.

3. Tham mưu cho BCH PCLB tổ chức xử lý các sự cố công trình phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiệt hại do lụt bão gây ra trong địa bàn thuộc mình quản lý hoặc tổ chức điều động các lực lượng chi viện theo lệnh điều động của BCH PCLB cấp trên.

4. Tổng hợp tình hình phòng chống lụt bão trong phạm vi phụ trách để báo cáo với Ban chỉ huy PCLB cấp trực tiếp và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương theo định kỳ, trước và sau mỗi đợt lũ bão hoặc theo yêu cầu của Trung ương và của cấp trực tiếp.

Điều 3. Hàng năm, các ngành Bưu điện và Khí tượng thuỷ văn có trách nhiệm theo chức năng của ngành triển khai công tác phục vụ phòng chống lụt bão theo yêu cầu của BCH PCLB cấp mình:

- Ngành Bưu điện triển khai thông tin liên lạc phục vụ PCLB theo chế độ ưu tiên mùa lũ bão từ 15-5 đến hết 30-11 hàng năm.

- Ngành Khí tượng thuỷ văn triển khai công tác dự báo thời tiết, mưa, lũ bão theo chế độ mùa lũ bão từ ngày 15-5 đến hết 30-11 hàng năm.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 31- CLBTW/QĐ ngày 10-9-1990.

Điều 5. BCH PCLB các tỉnh, thành phố trong cả nước, BCH PCLB các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Văn phòng thường trực BCĐ PCLBTW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Cảnh Dinh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23-PCLBTW/QĐ năm 1996 về trực ban phòng chống lụt bão của BCĐPCLBTW của BCHPCLB các Bộ, ngành TW và của BCHPCLB các địa phương do Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.891
DMCA.com Protection Status