Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 229/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
**********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 229/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ giấy phép thiết lập Trang tin điện tử trên Internet số 455/GP-BC ngày 13/10/2004 của Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ngày 18/1/2005 về việc thành lập Trang tin điện tử trên Interrnet về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Trang tin Điện tử trực thuộc Trung tâm Tin học (sau đây gọi tắt là Phòng Web).

Phòng web của Trung tâm Tin học cung cấp những thông tin về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, văn hoá-thể thao, y tế-giáo dục, khoa học-công nghệ-môi trường, các chuyên san dân tộc, các văn bản chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc.

Phòng web chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá - Thông tin về hoạt động Báo chí và quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc.

Điều 2. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Web:

a) Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Trung tâm Tin học xây dựng kế hoạch phát triển Trang tin ngắn hạn và dài hạn với mục tiêu đưa Trang tin điện tử thành tờ báo điện tử của Uỷ ban.

- Xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền theo định hướng của Lãnh đạo Uỷ ban, tổ chức viết tin bài, thu thập thông tin từ các cộng tác viên, biên tập và phát hành.

- Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước của Uỷ ban: tìm hiểu nhu cầu xã hội, tiếp nhận thông tin hai chiều, là cầu nối để chuyển tải các thông tin, phổ biến những kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật đến với đồng bào các dân tộc,vùng sâu, vùng xa; góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng, xây dựng giao diện Trang tin điện tử và các trang tin thành phần.

- Xây dựng kế hoạch bảo mật và an toàn thông tin cho Trang tin điện tử, đảm bảo sự hoạt động thường xuyên, liên tục của Website, phát hiện các thay đổi bất thường của Website, chống hành động phá hoại thông tin của kẻ xấu.

- Tổng Biên tập chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung các hoạt động của Trang tin điện tử trước Giám đốc Trung tâm Tin học và trước pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Web

Phòng Web có Tổng biên tập (tương đương Trưởng phòng), 1 Phó Tổng biên tập (tương đương Phó Trưởng phòng), 2 Lập trình viên, 2 Biên tập viên kiêm phóng viên.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Tin học có nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc, tiêu chuẩn chức danh của Phòng Web trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 37/QĐ-UBDT ngày 04/02/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử (Website) trên Internet và Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 18/3/05 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành qui chế làm việc của Ban Biên tập Trang tin điện tử trên Internet.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/QĐ-UBDT ngày 23/08/2006 về việc thành lập Phòng trang tin điện tử trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183