Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ kết luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 22/02/2001;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao các Vụ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ trong phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ quản lý (từ lập dự toán, cấp phát, quyết toán) theo hạn mức kinh phí năm tính bằng đồng Việt Nam để chi cho các đoàn đi công tác nước ngoài, đóng góp niên liễm cho các tổ chức quốc tế, cước phát sóng, mua tin (nếu có) của các Bộ, ngành do Vụ quản lý.

Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện cấp phát bằng ngoại tệ cho các khoản chi nói trên khi có nhu cầu phát sinh theo các mục chi tương ứng, đồng thời hạch toán bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán và trừ dần hạn mức kinh phí năm của Bộ, ngành.

Các khoản chi khác bằng ngoại tệ theo qui định tại Quyết định số 596 TC/QĐ/TCĐN ngày 19/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn do Vụ Tài chính đối ngoại thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2001.

Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ
- Các đơn vị thuộc và
trực thuộc Bộ
- Lưu: VP, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2001/QĐ-BTC ngày 28/03/2001 về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.389

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!