Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/QĐ-BBCVT về giao nhiệm vụ triển khai dự án Xây dựng Luật Công nghệ thông tin nguồn tài trợ không hoàn lại của KOICA (Hàn Quốc) do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu: 217/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUỒN TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA KOICA (HÀN QUỐC)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA;

Căn cứ công văn số 1471/CV-NG-ASEAN ngày 11/6/2003 của Bộ Ngoại giao về việc Hàn Quốc hỗ trợ thực hiện hai dự án IAI cho Việt Nam và Công văn số 2160-CV/ASEAN ngày 21/8/2003 của Bộ Ngoại giao về việc dự án Luật CNTT của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ IAI;

Căn cứ Công văn số 1065 BKH-KTĐN ngày 27/2/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc năm 2004;

Xét các tờ trình của Viện chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin số 341/VCLBCVT&CNTT ngày 8/12/2003 về kết quả tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của KOICA, Hàn Quốc về dự án xây dựng Luật CNTT&TT, tờ trình số 316/VCLBCVT&CNTT ngày 20/11/2003 về quá trình xây dựng dự án Luật CNTT & TT và kế hoạch làm việc với đoàn khảo sát của KOICA, Hàn Quốc;

Xét tờ trình số 563/HTQT ngày 28/12/2003 của Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo về dự án Xây dựng Luật CNTT & TT.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Xây dựng Luật Công nghệ thông tin” nguồn tài trợ không hoàn lại của KOICA, Hàn Quốc với các nội dung chính sau:

1- Cơ quan điều hành dự án: Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Đơn vị chủ trì tiếp nhận và thực hiện dự án: Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Công nghiệp, Công nghệ thông tin; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Viễn thông; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính;

2. Thời gian thực hiện: Năm 2004 - 2005;

3. Mục tiêu dự án: Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA thực hiện hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất và đồng bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phát triển và tăng cường khả năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

4. Nội dung dự án:

- Xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

- Đề xuất hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 2. Viện Chiến lược Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin có trách nhiệm triển khai, thực hiện dự án theo các quy định tại Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trơ phát triển chính thức (ODA) và các quy định hiện hành; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp hướng dẫn, Viện Chiến lược Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Pháp chế, Viễn thông, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/QĐ-BBCVT ngày 26/03/2004 về giao nhiệm vụ triển khai dự án Xây dựng Luật Công nghệ thông tin nguồn tài trợ không hoàn lại của KOICA (Hàn Quốc) do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248