Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 214/CT năm 1986 về việc thay đổi tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 214/CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 27/08/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 214/CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THANH LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG Ở CÁC CẢNG BIỂN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét tình hình thực tế trong việc xử lý hàng tồn đọng tại các cảng biển vừa qua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành phần Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng tại các cảng biển thành lập theo Quyết định số 175-CT ngày 15-5-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng như sau:

Đại diện Bộ Tài chính, Chủ tịch.

Đại diện Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên.

Đại diện Bộ Vật tư, Uỷ viên.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải, Uỷ viên.

Đại diện Bộ Ngoại thương, Uỷ viên.

Giám đốc cảng, Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng có nhiệm vụ kiểm kê, phân loại đánh giá về mặt giá trị và giá trị sử dụng của các loại vật tư tồn đọng ở các cảng theo nguyên tắc hàng của Bộ nào, địa phương nào thì giao cho Bộ hoặc địa phương ấy; nếu không có chủ thì xử lý như sau:

1. Loại vật tư, hàng hoá còn giá trị sử dụng thì giao cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để đưa vào cân đối chung và giao cho các Bộ chuyên ngành cung ứng cho các nhu cầu sản xuất và xây dựng, cụ thể là:

- Đối với vật tư kỹ thuật giao cho Bộ Vật tư.

- Đối với hàng tiêu dùng giao cho Bộ Nội thương.

- Đối với thuốc men và dụng cụ y tế giao cho Bộ Y tế.

- Đối với vật liệu điện cao thế giao cho Bộ Điện lực.

2. Đối với những vật tư hàng hoá bị hư hỏng mà số lượng nhỏ, giá trị ít thì Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng được quyền giải quyết ngay cho địa phương sở tại hoặc cho các ngành có nhu cầu về loại vật tư đó.

Khi phân phối các loại vật tư, hàng hoá nói trên, Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng phải lập biên bản giao nhận đẩy đủ, quy định rõ phương thức thanh toán giữa các cơ quan nhận hàng với Bộ Tài chính, Ngoại thương, Giám đốc cảng biển và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 175-CT ngày 15-5-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và bãi bỏ các quy định khác trái với Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cảng biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 214/CT năm 1986 về việc thay đổi tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208