Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2124/QĐ-UBND năm 2010 Ban hành Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2124/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 05/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2124/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 05 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 2 NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 và Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 27/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); Đã ký
- Cục VT-LT nhà nước;
- Trung tâm Lưu trữ - SNV;
- Lưu: VT, NC, SNV, QLVTLT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

DANH MỤC SỐ 2

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NAM
( Ban hành kèm theo Quyết định số 2124 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Số TT

Tên đơn vị, tổ chức

Ghi chú

01

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp

 

02

Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp

 

03

Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp

 

04

Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp

 

05

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp, Sở Công thương

 

06

Ban Quản lý Bến xe, Sở Giao thông - Vận tải

 

07

Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư, Sở NN và PTNT

 

08

Trung tâm Giống Thủy sản, Sở NN và PTNT

 

09

Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp, Sở NN và PTNT

 

10

BQL rừng phòng hộ A Vương, Sở NN và PTNT

 

11

BQL rừng phòng hộ Sông Kôn, Sở NN và PTNT

 

12

BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, Sở NN và PTNT

 

13

BQL rừng phòng hộ Đăk Mi, Sở NN và PTNT

 

14

BQL Dự án Lâm nghiệp QN, Sở NN và PTNT

 

15

BQL Dự án Nông nghiệp và PTNT, Sở NN và PTNT

 

16

BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Sở NN và PTNT

 

17

Trung tâm Kỹ thuật xây dựng, Sở Xây dựng

 

18

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng, Sở Xây dựng

 

19

Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng

 

20

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường, Sở TN và MT

 

21

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở TN và MT

 

22

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, Sở TN và MT

 

23

Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN và MT

 

24

Trung tâm Tư vấn và phục vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ

 

25

Trung tâm Phát triển các Dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

26

Viện Nghiên cứu phát triển Quảng Nam, Sở Kế Hoạch và Đầu tư

 

27

Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn KHCN, Sở KH và CN

 

28

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Sở KH và CN

 

29

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

30

Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

31

Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

32

Thư viện Quảng Nam, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

33

Bảo tàng Quảng Nam, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

34

Trung tâm quản lý Di tích và Danh thắng, Sở VH-TT và DL

 

35

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Sở Y tế

 

36

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Sở Y tế

 

37

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Sở Y tế

 

38

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, Sở Y tế

 

39

Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, Sở Y tế

 

40

Bệnh viện Nhi Quảng Nam, Sở Y tế

 

41

Bệnh viện Lao và Phổi QN (tên khác là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam), Sở Y tế

 

42

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam, Sở Y tế

 

43

Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam, Sở Y tế

 

44

Trung tâm Phòng, chống Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng và Bướu cổ Quảng Nam, Sở Y tế

 

45

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Sở Y tế

 

46

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Sở Y tế

 

47

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, Sở Y tế

 

48

Trung tâm Pháp Y Quảng Nam, Sở Y tế

 

49

Trung tâm Giám định Y khoa Quảng Nam, Sở Y tế

 

50

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế

 

51

Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Nam, Sở Lao động-TB&XH

 

52

Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Quảng Nam, Sở LĐ-TB&XH

 

53

Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần QN, Sở LĐ-TB&XH

 

54

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em sơ sinh Quảng Nam, Sở LĐ-TB&XH

 

55

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật QN, Sở LĐ-TB&XH

 

56

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

 

57

Trường Đại học Quảng Nam

 

58

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

 

59

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Nam

 

60

Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2124/QĐ-UBND năm 2010 Ban hành Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199