Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 212-TTg năm 1992 về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 212-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 31/12/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 212-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng,
Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm có:

a) Các Vụ, Cục:

1- Vụ Tổng hợp

2- Vụ Pháp chế

3- Vụ Kinh tế tổng hợp

4- Vụ Kinh tế ngành

5- Vụ Nội chính

6- Vụ Khoa giáo văn xã

7- Vụ Quan hệ quốc tế

8- Vụ Lễ tân

9- Vụ Tổ chức cán bộ

10- Vụ Hành chính

11- Vụ Địa phương I

12- Vụ địa phương II (theo dõi cả ngành, địa phương thuộc các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam)

13- Trung tâm tin học

14- Cục Quản trị I

15- Cục Hành chính quản trị II (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

16- Phòng Tài vụ

b) Các Tổ cố vấn của Thủ tướng (Phó Thủ tướng) chịu sự quản lý hành chính của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhưng do Thủ tướng (Phó Thủ tướng) giao việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng quy định cụ thể nhiệm vụ, biên chế và quan hệ làm việc của các đơn vị nói trên.

Điều 2. Mỗi Vụ do 1 Vụ trưởng, Cục do 1 Cục trưởng, Trung tâm tin học do 1 Giám đốc, Phòng Tài vụ do 1 Trưởng phòng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Trung tâm có một số Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và Phó Giám đốc Trung tâm.

Các chức vụ nói trên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay cho tất cả các quy định trước đây về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, nay là Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 212-TTg

Hanoi, December 31, 1992

 

DECISION

ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT’S OFFICE

THE PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT

- Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September 30, 1992 ;
- In considerations of the Minister and Director of the Government'sOffice and the Minister-Chairmen of the Government's Committee on Organization-Personnel,

DECIDES:

Article 1. The organizational structure of the Government's Officeis composed of :

a. Departments and services of equivalent level :

1. The General Department;

2. The Legislation Department;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 212-TTg năm 1992 về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.690
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41