Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/QĐ-UB năm 1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng trực thuộc UBND thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/01/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-06-1983 ;
- Căn cứ vài Pháp lệnh qui định việc bảo vệ rừng công bố theo Lệnh số 147/LCT ngày 11-9-1972 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Quyết định số 184/HĐBT ngày 6-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây gây rừng ;
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lâm nghiệp và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay thành lập Ban chỉ đạo giao đất giao rừng thành phố gồm thành phần sau đây :

1. Giám đốc Sở Lâm nghiệp

Trưởng ban  

2. Phó Chủ tịch UBNN Huyện Duyên Hải

Phó trưởng ban  

3. Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Nhân dân

Ủy viên thường trực  

4. Phó Giám đốc Sở Tài chánh

Ủy viên  

5. Phó Chủ tịch UBNN các huyện và quận ven
(trừ huyện Duyên Hải)  

Ủy viên

6. Phó Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố  

Ủy viên

7. Phó Trưởng Ban phân vùng kinh tế thành phố

Ủy viên

Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng Thành phố là các cơ quan chức năng, điều hòa phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo công tác giao đất, giao rừng theo từng chủ trương, chánh sách của Nhà nước. Ban không có biên chế riêng, các thành viên của Ban chỉ đạo sử dụng Phòng, Ban chuyên môn của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phân công.

Điều 2. – Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng Thành phố có nhiệm vụ như sau:

1. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả chủ trương giao đất, giao rừng của Nhà nước và theo quyết định số 441/QĐ-UB ngày 19-12-1983 của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho các đơn vị quốc doanh, tập thể và hộ nhân dân trồng cây, gây rừng chăm sóc, bảo vệ rừng. Sản xuất lâm-nông hoặc ngư-lâm kết hợp tùy theo đặc điểm sinh thái từng vùng.

2. Theo dõi chỉ đạo việc sử dụng đất rừng đã giao và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng chính sách, chế độ và quyền hạn trong quá trình thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng của Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố.

3. Tổng hợp tình hình báo cáo thường xuyên và đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc vượt quá phạm vi, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Điều 3.- Các đồng chí chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức chánh quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện và các đơn vị nêu ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/QĐ-UB năm 1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng trực thuộc UBND thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209