Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 21/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 29/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2001/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 29 tháng 03 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐ của HĐND tỉnh khóa VI kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28/12/2000;

- Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Giám đốc Sở VHTT và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bình Phước” và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo gồm các ông (bà) có tên sau:

BAN CHỈ ĐẠO

1. Ông Nguyễn Văn Thỏa – PCT. UBND tỉnh – Trưởng ban

2. Ông Phạm Thế Sương – Giám đốc Sở VHTT – Phó ban TT

3. Ông Lê Xuân Ứng – PGĐ Sở Tư pháp – Phó ban

4. Ông Bùi Ngọc Phúc – PGĐ Công an tỉnh - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Minh Được – Giám đốc Sở LĐTBXH - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Đình Chiến – PGĐ Sở Y tế - Ủy viên

7. Ông Huỳnh Công Khanh – PGĐ Sở GD-ĐT - Ủy viên

8. Ông Nguyễn Viết Nghĩa – Chỉ huy phó – BCHQS tỉnh - Ủy viên

9. Bà Dương Thị Tuyết – PCN.TT. UB. DS-KHHGĐ tỉnh - Ủy viên

10. Ông Nguyễn Văn Nguyện – Giám đốc Sở NN & PTNT - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Chí Tuyến – PGĐ Sở GTVT – Ủy viên

12. Ông Phan Minh Hoàng – PGĐ Đài PTTH tỉnh – Ủy viên

13. Ông Nguyễn Văn Tâm – PGĐ Ngân hàng phục vụ NN tỉnh – Ủy viên

14. Ông Phạm Văn Tòng – Giám Đốc Sở KH-ĐT – Ủy viên

15. Ông Lê Ngọc Nhơn – PGĐ Điện lực tỉnh – Ủy viên

16. Ông Đỗ Hữu Xuân – PGĐ Sở VHTT tỉnh – Ủy viên

17. Ông Đỗ Khắc Minh – Giám đốc Sở TDTD – Ủy viên

18. Ông Vũ Thành Nam – PGĐ Sở Tài chính – Vật giá – Ủy viên

19. Ông Nguyễn Minh Xuân – Chỉ huy phó BCH BP. tỉnh – Ủy viên

20. Ông Trương Thanh Tuyết – PCT. TT - ĐTĐKT tỉnh – Ủy viên

21. Ông Phạm Thành Khi – T. Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh – Ủy viên

22. Bà Võ Thị Ngọc Hạnh – Giám đốc Sở KH-CNMT – Ủy viên

23. Ông Nguyễn Mạnh Hấn – PGĐ Bưu điện tỉnh – Ủy viên

24. Ông Trần Hữu Quyền – PCN. TT. UB. BVCSTE tỉnh – Ủy viên

Mời các Ông (bà) có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

1. Ông Bùi Thế Thành – T.ban DVTU – CT.UB.MTTQVN tỉnh – Phó ban

2. Ông Lâm Văn Phúc – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Phó ban

3. Bà Đỗ Thị Thanh Bình – PCT Thường trực HĐND tỉnh – Ủy viên

4. Ông Vũ Sỹ Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Ủy viên

5. Ông Trần Văn Gôm – Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam tỉnh – Ủy viên

6. Ông Nguyễn Tuấn – Bí thư Tỉnh Đoàn – Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Đào – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh – Ủy viên

8. Ông Trần Thành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – Ủy viên

9. Bà Lê Thị Tý – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh – Ủy viên

10. Ông Nguyễn Như Hùng – P. Tổng biên tập Báo Bình Phước – Ủy viên

11. Ông Nguyễn Hoàng ảnh – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh – Ủy viên

TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

1. Ông Đỗ Hữu Xuân – PGĐ Sở VHTT – Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Hoàng Ảnh – PCT.UBMTTQVN tỉnh – Tổ phó

3. Ông Nguyễn Duy Hồng – Chánh thanh tra Sở VHTT – Thành viên

4. Ông Trần Văn Sơn – Trưởng phòng KH-TV Sở VHTT – Thành viên

5. Ông Nguyễn Lai – Chuyên viên Sở VHTT – Thành viên

6. Ông Phạm Thụy Luân – Chuyên viên VP.UBND tỉnh – Thành viên

7. Ông Đỗ Đại Đồng – Chuyên viên UB.MTTQVN tỉnh – Thành viên

8. Ông Phạm Xuân Linh – Chuyên viên Sở Tư pháp – Thành viên

9. Ông Bùi Văn Hiếu – T.ban VH-TT LĐLĐ tỉnh - Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đôn đốc các địa phương, các cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan đơn vị, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ, tháng, quý, 6 tháng, năm. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

- Quản lý nguồn kinh phí của cuộc vận động và thực hiện thanh toán quyết toán đúng quy định với Sở Tài chính – Vật giá.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/1998/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 23/03/1998 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư tỉnh Bình Phước.

Điều 4: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, Giám đốc Sở VHTT, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114