Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 209/QĐ-UBND 2015 chia tách thôn Nà Xé thuộc xã Bình An Tuyên Quang

Số hiệu: 209/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA TÁCH THÔN NÀ XÉ ĐỂ THÀNH LẬP 02 THÔN NÀ XÉ VÀ TIÊN TỐC THUỘC XÃ BÌNH AN, HUYỆN LÂM BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 9 về việc chia tách thôn Nà Xé để thành lập 02 thôn Nà Xé và Tiên Tốc thuộc xã Bình An, huyện Lâm Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia tách thôn Nà Xé, xã Bình An, huyện Lâm Bình để thành lập 02 thôn, cụ thể:

1. Thôn Nà Xé

a) Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Đông giáp thôn Bản Dạ, xã Bình An; phía Nam giáp xã Thổ Bình, phía Tây giáp thôn Tiến Tốc, xã Bình An; phía Bắc giáp thôn Chẩu Quân, xã Bình An.

b) Diện tích tự nhiên: 427,16 ha.

c) Dân số: 73 hộ gia đình, 325 nhân khẩu.

2. Thôn Tiên Tốc

a) Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Đông giáp thôn Nà Xé, xã Bình An; phía Nam giáp xã Thổ Bình, phía Tây giáp xã Hồng Quang; phía Bắc giáp thôn Chẩu Quân, xã Bình An.

b) Diện tích tự nhiên: 295,17 ha.

c) Dân số: 44 hộ gia đình, 233 nhân khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình An, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình;
- PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng THCB VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 chia tách thôn Nà Xé để thành lập 02 thôn Nà Xé và Tiên Tốc thuộc xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!