Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 209-QĐ/TW 2019 hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Số hiệu: 209-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 26/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 209-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT ĐẢNG BỘ NGOÀI NƯỚC VỚI ĐẢNG BỘ BỘ NGOẠI GIAO

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, gọi là Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao là Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, bao gồm các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Ngoài nước và các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Bộ Ngoại giao sau khi hợp nhất thực hiện theo Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng (trách nhiệm quản lý tổ chức đảng, đảng viên ngoài nước). Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Đảng ủy Bộ Ngoại giao báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015 - 2020 sau hợp nhất trước ngày 31/12/2019.

Điều 4. Chuyển cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước về Cơ quan Bộ Ngoại giao. Việc sắp xếp, bố trí do Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định theo thẩm quyền.

Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo việc chuyển giao biên chế của Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước từ khối Đảng sang khối Chính phủ theo quy định.

Điều 5. Mọi chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Bộ Ngoại giao sau khi hợp nhất được thực hiện theo các quy định hiện hành. Bảo lưu phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên và các chức danh lãnh đạo, quản lý chuyên trách của Đảng ủy Ngoài nước đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 6. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chuyển kinh phí hoạt động của Đảng ủy Ngoài nước sang Bộ Ngoại giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành; tiếp nhận, quản lý tài sản tại Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước hiện nay theo quy định.

Đảng ủy Ngoài nước bàn giao tổ chức đảng, đảng viên và hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đảng ủy Bộ Ngoại giao và giao nộp hồ sơ lưu trữ, con dấu Đảng ủy Ngoài nước về Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định.

Điều 7. Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7,
-
Các tỉnh ủy, thành ủy,
-
Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
-
Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
-
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
-
Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trần Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 209-QĐ/TW ngày 26/11/2019 về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249