Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 208/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 16/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********

Số 208/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG TÁC PHÍA NAM TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng công tác phía Nam trực thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Phòng công tác phía Nam).

Phòng công tác phía Nam có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng để giao dịch công tác với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng công tác phía Nam được mở tài khoản gửi tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận và chi tiêu phần kinh phí được phân bổ trong kinh phí của Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng công tác phía Nam

1. Chức năng:

Phòng công tác phía Nam có chức năng tham mưu giúp Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, theo dõi và tổng hợp tình hình công tác dân tộc các tỉnh, thành phố khu vực miền đông Nam bộ, bao gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ: 

a) Nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan công tác dân tộc các tỉnh thẩm tra, xác minh một số vụ việc phức tạp liên quan trực tiếp đến dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thường xuyên có báo cáo định kỳ và đột xuất về Văn phòng Ủy ban.

c) Tổ chức đón tiếp, làm việc với đồng bào là người dân tộc thiểu số đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo... những nội dung liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

d) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Đảm nhiệm công tác hậu cần cho Ủy ban Dân tộc khi tổ chức các Hội nghị tại các tỉnh phía Nam. Thiết lập chương trình công tác phía Nam của lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

e) Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ và lễ tân.

f) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Phòng công tác phía Nam

1. Lãnh đạo Phòng công tác phía Nam có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng do Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Các Phó trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, do Trưởng phòng đề nghị Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ xem xét để đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban bổ nhiệm và miễn nhiệm. Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực do Trưởng phòng phân công.

2. Giúp việc Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng là các chuyên viên, nhân viên của Phòng.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

Phòng công tác phía Nam được Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc ủy quyền để liên hệ công tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208/QĐ-UBDT ngày 16/07/2007 thành lập Phòng Công tác phía Nam trực thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43