Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2062/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2011 về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch:

+ Phó Chủ tịch thường trực: Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

+ Phó Chủ tịch: Ông Phạm Quý Ngọ - Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

+ Phó Chủ tịch chuyên trách: Ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

3. Các Ủy viên Ủy ban:

+ Ông Lê Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

+ Ông Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.

+ Ông Văn Trọng Lý - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

+ Ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

+ Ông Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

+ Ông Trương Quang Khánh - Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

+ Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.

+ Ông Lâm Kiết Tường - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.

+ Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

+ Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

+ Bà Hà Thị Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

+ Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Điều 2. Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Điều 1 Quyết định này thay thế các thành viên Ủy ban quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- Các Bộ, ngành trong Điều 1;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2062/QĐ-TTg ngày 16/11/2011 về thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!