Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 200/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 200/1998/QĐ/TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban chỉ đạo có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, chuẩn bị để Chính phủ quyết định chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác cải cách hành chính hàng năm và trong từng thời kỳ.

2. Giúp Chính phủ xem xét các nhiệm vụ, chủ trương quan trọng về cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được phê duyệt.

Điều 2. Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ gồm có:

1. Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban,

2. Đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban,

3. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung, Uỷ viên thường trực,

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử, Uỷ viên,

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, Uỷ viên.

Ban chỉ đạo có Tổ Thư ký giúp việc nghiên cứu, tổng hợp, liên hệ với các cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính.

Tổ Thư ký do Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 210/TTg ngày 07 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ Chuyên gia cải cách hành chính của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115