Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2000/QĐ-UB về việc ủy nhiệm giám đốc sở tư pháp thành phố ký bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/2000/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 09/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2000/QĐ-UB-NC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY NHIỆM GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ KÝ BẢN SAO CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ GỐC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố tại công văn số 178/STP-HT ngày 24 tháng 3 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay Ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp thành phố ký bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc, quy định tại điểm i, khoản 1, điều 9, Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ.

Các bản sao giấy tờ hộ tịch này đóng dấu của Sở Tư pháp thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và công dân có yêu cầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3
- TTUB: CT, PCT/TT, VX, UV/PC
- UBND các quận - huyện
- Công an thành phố
- VPUB: PVP/NC, VX
- Tổ NC
- Lưu  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2000/QĐ-UB về việc ủy nhiệm giám đốc sở tư pháp thành phố ký bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100