Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 193-CT năm 1987 về chế độ cho cán bộ, công nhân viên công tácở nước ngoài mang vợ (chồng), con đi theo hoặc đi thăm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 193-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/06/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC Ở NƯỚC NGOÀI MANG VỢ (CHỒNG), CON ĐI THEO HOẶC ĐI THĂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 105-CP ngày 22-6-1965 của Hội đồng Chính phủ ban hành chế độ đãi ngộ cán bộ, nhân viên công tác ở nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cán bộ, công nhân viên Việt Nam được cử ra công tác ở nước ngoài, ngoài diện tiêu chuẩn được mang vợ (chồng), con đi cùng quy định trong Nghị định số 105-CP ngày 22-6-1965 của Hội đồng Chính phủ, nếu bảo đảm các điều kiện:

a) Tự túc mọi chi phí;

b) Không gây thêm chi phí hoặc phiền hà cho cơ quan của ta ở nước ngoài về nhà ở, phương tiện sinh hoạt, v.v...; không xin giảm nghĩa vụ nộp ngoại tệ theo chế độ quy định; và không gây thêm khó khăn cho phía bạn;

c) Không có vấn đề Chính trị; thì cũng được xét giải quyết cho vợ (chồng), con đi theo hoặc đi thăm.

Điều 2. Căn cứ vào quy định ở điều 1, quyền hạn và trách nhiệm giải quyết cho người xin đi theo hoặc đi thăm như sau:

- Nếu người xin đi theo hoặc đi thăm là cán bộ, công nhân viên trong biên chế Nhà nước thì Thủ trưởng cơ quan chủ quản (Bộ trưởng, thủ trưởng ngành ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

- Nếu người xin đi theo hoặc đi thăm ngoài biên chế Nhà nước thì Bộ nội vụ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, bãi bỏ Quyết định số 219-CT ngày 9-6-1984 và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Bộ ngoại giao, Bộ nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ra thông tư hướng dẫn và kiểm tra thực hiện những vấn đề thuộc ngành mình phụ trách.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 193-CT năm 1987 về chế độ cho cán bộ, công nhân viên công tácở nước ngoài mang vợ (chồng), con đi theo hoặc đi thăm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74