Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 192-CP năm 1971 về việc xác định tên gọi và nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 192-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 12/10/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TÊN GỌI VÀ NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để kiện toàn cơ quan quân sự địa phương các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 1971.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Từ nay xác định tên gọi của cơ quan quân sự địa phương các cấp như sau:

- Cấp thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng): Bộ Tư lệnh;

- Cấp tỉnh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;

- Cấp thành phố thuộc tỉnh, cấp thị xã, khu, phố, huyện: Ban chỉ huy quân sự thành phố, thị xã, khu phố, huyện.

- Cấp xã: Ban chỉ huy xã đội.

Điều 2. - Nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấp quy định như sau:

- Giúp Ủy ban hành chính của cấp mình chỉ đạo toàn bộ công tác quân sự ở địa phương, tổ chức thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cơ quan quân sự cấp trên.

- Trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy mọi mặt xây dựng, tác chiến và công tác của các lực lượng vũ trang địa phương, hướng dẫn nhân dân địa phương tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức hiệp đồng với các ngành, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quân sự ở địa phương.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 192-CP năm 1971 về việc xác định tên gọi và nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544
DMCA.com Protection Status