Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2017 về phân công Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1919/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG SỞ, BAN, NGÀNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP ĐỠ XÃ VÙNG III, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 521/TTr-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả công tác phụ trách, giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công của các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã vùng III, xã biên giới, xã có công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 1, Điều 3;
- Lưu: VT, NC, D
150b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP ĐỠ CÁC XÃ VÙNG III, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

HUYỆN CÓ XÃ VÙNG III, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG

ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ

GHI CHÚ

GHI CHÚ

I

Thun Châu (22)

 

 

 

1

Co Tòng

Chi cục phát triển nông thôn tnh Sơn La - Sở NN&PTNT

Khu vực III

 

2

Bản Lầm

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Sơn La

Khu vực III và có công

CQ mới

3

Co Mạ

Ban Tổ chức tỉnh ủy

Khu vực III

 

4

Pá Lông

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

5

Long Hẹ

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

6

Phổng Lập

Trung tâm điều tr & PHCNBN tâm thần tnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

7

Mường Bám

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

8

Chiềng Bôm

Cơ sở Điều trị nghiện Ma túy tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

9

É Tòng

Ngân hàng bưu điện liên việt chi nhánh Sơn La (LienVietPostBank)

Khu vực III

CQ mới

10

Nậm Lầu

Chi cục dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

11

Mường É

Ban Nội chính tỉnh ủy

Khu vực III

CQ mới

12

Púng Tra

Sở Tài chính

Khu vực III

 

13

Chiềng La

Sở Thông tin và Truyền thông

Khu vực III và có công

 

14

Bó Mười

Trường Chính trị tỉnh

Khu vực III

Xã mới

15

Mường Khiêng

Viettel Sơn La - Chi nhánh tập đoàn viễn thông Quân đội

Khu vực III

Xã mới

16

Tông Lạnh

Cục Thuế tỉnh

Khu vực III

Xã mới

17

Phổng Lăng

Ủy ban Mặt trận Tquốc VN tỉnh

Khu vực III

Xã mới

18

Chiềng Pha

Trung tâm Khuyến nông Sơn La - Sở NN&PTNT

Khu vực III

Xã mới

19

Tông Cọ

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Khu vực III

Xã mới

20

Chiềng Pấc

Ban quản lý khu vực phát triển đô thtỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới (xã mới)

21

Liệp Tè

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La

Khu vực III

Xã mới

22

Noong Lay

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La (sáp nhập Trung tâm y tế dự phòng + Trung tâm truyền thông + Trung tâm phòng chng HIV/AIDS + Trung tâm phòng chống st rét - Ký sinh trùng - Côn trùng)

Khu vực III

Xã mới

II

Quỳnh Nhai (02)

 

 

 

23

Mường Sại

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

Khu vực III

Xã mới

24

Chiềng Khay

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khu vực III

Xã mới

III

Phù Yên (15)

 

 

 

25

Suối Bau

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Khu vực III

CQ mới

26

Suối Tọ

Đảng ủy khối các cơ quan tnh Sơn La

Khu vực III

 

27

Kim Bon

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

Khu vực III

 

28

Sập Sa

Sở Khoa học và Công nghệ

Khu vực III

 

29

Mường Do

Vân phòng HĐND tỉnh

Khu vực III và có công

 

30

Mường Thải

Trường Cao đẳng Sơn La

Có công

 

31

Huy Thượng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Khu vực III

Xã mới

32

Tường Thượng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy

Khu vực III

Xã mới

33

Tường Hạ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sơn La (Chi cục Thú y)

Khu vực III

 

34

Nam Phong

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Khu vực III

CQ mi

35

Mường Lang

Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên

Khu vực III

 

36

Huy Tân

Chi cục Thủy lợi - Sở NN&PTNT

Khu vực III

Xã mới

37

Tân Phong

Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

38

Tường Phong

Sở Xây dựng

Khu vực III

Xã mới

39

Tường Phù

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La

Khu vực III

Xã mới

IV

Mộc Châu (6)

 

 

 

40

Chiềng Sơn

Sở Nội vụ

Biên giới

 

41

Chiềng Khừa

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu

Khu vực III và biên giới

CQ mới

42

Tân Hợp

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu

Khu vực III

CQ mới

43

Tân Lập

Sở Giáo dục và Đào tạo

Có công

 

44

Tà Lại

Hội Nông dân tnh

Khu vực III

 

45

Lóng Sập

Công ty Cổ phần giống Bò sữa Mộc Châu

Biên giới

 

V

Vân Hồ (10)

 

 

 

46

Mường Tè

Bệnh viện Y học cổ truyền - Sở Y tế tỉnh Sơn La

Khu vực III và có công

 

47

Song Kha

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

Khu vực III và có công

 

48

Chiềng Yên

Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

49

Xuân Nha

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới (xã mới)

50

Suối Bàng

Hội cựu chiến binh tnh

Khu vực III

 

51

Chiềng Xuân

VNPT Sơn La - Viễn thông Sơn La

Khu vực III

 

52

Tân Xuân

Hội chữ thập đỏ tỉnh

Khu vực III và biên giới

 

53

Mường Men

Đài Tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

Khu vực III và có công

 

54

Liên Hòa

Bệnh viện Tâm thần - Sở Y tế tỉnh Sơn La

Khu vực III và có công

 

55

Quang Minh

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khu vực III và có công

 

VI

Bắc Yên (15)

 

 

 

56

Hồng Ngài

Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Khu vực III và có công

 

57

Song Pe

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La (Cao đẳng nghề)

Khu vực III

 

58

Chim Vàn

Công ty Bảo việt Sơn La

Khu vực III

 

59

Phiêng Ban

Ban Dân tộc tnh

Khu vực III

 

60

Làng Chếu

Ngân hàng Nông nghiệp & PT nông thôn, Chi nhánh tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

61

Xím Vàng

Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

62

Hang Chú

Báo Sơn La

Khu vực III

 

63

Tà Xùa

Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

64

Pắc Ngà

Ban Dân vận tỉnh ủy

Khu vực III

 

65

Háng Đồng

Sở Giao thông vận tải

Khu vực III

 

66

Hua Nhàn

Bưu điện tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

67

Tạ Khoa

Đảng ủy khối Doanh Nghiệp tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

68

Phiêng Côn

Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ Mới

69

Mường Khoa

Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Có công

 

70

Chiềng Sại

Ngân hàng Công thương - Chi nhánh tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

VII

Mường La (14)

 

 

 

71

Chiềng Lao

Chi cục thủy sản tỉnh Sơn La - Sở NN&PTNT

Khu vực III

 

72

Nậm Giôn

Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

73

Chiềng Muôn

Trường Đại học Tây Bắc

Khu vực III

CQ mới

74

Chiềng Công

Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La

Khu vực III

 

75

Ngọc Chiến

BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

76

Hua Trai

Liên đoàn Lao động tỉnh

Khu vực III

 

77

Chiềng Ân

Bệnh viện phục hồi chức năng Sơn La (Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng)

Khu vực III

 

78

Mường Chùm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Có công

 

79

Chiềng Hoa

Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Sơn La - Sở NN&PTNT

Khu vực III

 

80

Tạ Bú

Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương tỉnh Sơn La

Khu vực III

Xã mới

81

Chiềng San

Điện lực Sơn La

Khu vực III

Xã mới

82

Nặm Păm

Tòa án nhân dân tnh

Khu vực III

Xã mới

83

Mường Trai

Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Khu vực III

Xã mới

84

Pi Toong

Công ty Thủy điện Sơn La

Khu vực III

Xã mới

VIII

Sông Mã (15)

 

 

 

85

Nậm Mằn

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

Khu vực III

CQ mới

86

Mường Cai

Bệnh viện Mắt Sơn La- Sở Y tế (Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh)

Biên giới

 

87

Pú Bẩu

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

88

Bó Sinh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khu vực III

 

89

Mường Sai

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Khu vực III và biên giới

 

90

Chiềng En

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới

91

Huổi Một

Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La

Khu vực III

 

92

Yên Hưng

Ban quản lý các khu công nghiệp Sơn La

Khu vực III

 

93

Nậm Ty

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sơn La - Sở NN&PTNT (Chi cục bảo vệ thực vật)

Khu vực III

 

94

Đứa Mòn

Bệnh viện Nội tiết Sơn La

Khu vực III

 

95

Chiềng Phung

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La (Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật)

Khu vực III

 

96

Chiềng Khương

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La - Sở NN&PTNT

Biên giới

 

97

Chiềng Sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khu vực III

 

98

Mường Hung

Văn phòng UBND tỉnh

Biên giới và có công

 

99

Mường Lầm

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tnh Sơn La

Khu vực III

 

IX

Sốp Cộp (7)

 

 

 

100

Mường Lèo

Công an tỉnh

Khu vực III và biên giới

 

101

Púng Bánh

Sở Công Thương

Khu vực III

 

102

Sam Kha

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La

Khu vực III

 

103

Dồm Cang

Thanh tra tỉnh

Khu vực III

 

104

Mường Lạn

Văn phòng Tỉnh ủy

Khu vực III và biên giới

 

105

Mường Và

Sở Ngoại vụ

Khu vực III và biên giới

CQ mới

106

Nậm Lạnh

Sở Tư Pháp

Khu vực III và biên giới

 

X

Yên Châu (8)

 

 

 

107

Chiềng Tương

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Sơn La

Khu vực III và biên giới

 

108

Chiềng On

Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La

Khu vực III và biên giới

 

109

Phiêng Khoài

Bảo tàng tỉnh Sơn La

Khu vực III và biên giới

CQ mới

110

Mường Lựm

Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Sơn La

Khu vực III

 

111

Chiềng Đông

Sở Y tế

Khu vực III

 

112

Tú Nang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Khu vực III

Xã mới

113

Chiềng Hặc

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

Có công

 

114

Lóng Phiêng

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

Khu vực III và biên giới

 

XI

Mai Sơn (8)

 

 

 

115

Chiềng Nơi

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh tnh Sơn La

Khu vực III

 

116

Phiêng Cằm

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La - Sở NN&PTNT

Khu vực III

 

117

Phiêng Pằn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La

Khu vực III và biên giới

 

118

Nà Ớt

Cục Thống kê

Khu vực III

 

119

Tà Hộc

Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La

Khu vực III

 

120

Chiềng Ve

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La

Khu vực III

CQ mới (xã mới)

121

Chiềng Dong

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La

Khu vực III

CQ mới (xã mới)

122

Chiềng Kheo

Chi nhánh xăng dầu Sơn La

Khu vực III

Xã mới

XII

Thành phố (01)

 

 

 

123

Chiềng Đen

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La

Có công

CQ mới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2017 về phân công Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9