Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh Bình Định quản lý

Số hiệu: 19/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 22/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 213/STC-HCSN ngày 14/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh quản lý như sau:

1- Danh sách các cơ quan thực hiện: có danh sách chi tiết kèm theo;

2- Về biên chế: thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế hàng năm giao cho từng đơn vị;

3- Về định mức kinh phí: Thực hiện theo Quyết định phân bổ định mức kinh phí hiện hành của UBND tỉnh;

4- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2006.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ thông báo và hướng dẫn các đơn vị có tên tại Điều 1 tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các đơn vị có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

DANH SÁCH

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH THỰC HIỆN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 19 /2006/QĐ-UBND ngày 22 /02/2006 của UBND tỉnh)

1- Văn phòng UBND tỉnh;

2- Văn phòng HĐND tỉnh;

3- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Văn phòng sở;

- Chi cục Di dân;

- Chi cục Phát triển lâm nghiệp;

- Chi cục Thú y;

- Chi cục Bảo vệ thực vật;

4- Chi cục Kiểm lâm;

5- Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6- Văn phòng Sở Tư pháp;

7- Sở Thủy sản:

- Văn phòng sở;

- Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

8- Văn phòng Sở Công nghiệp;

9- Sở Khoa học và Công nghệ:

- Văn phòng sở;

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

10- Sở Tài chính;

11- Văn phòng Sở Xây dựng;

12- Sở Thương mại và Du lịch:

- Văn phòng sở;

- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

13- Văn phòng Sở Giao thông Vận tải;

14- Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo;

15- Văn phòng Sở Y tế;

16- Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

17- Văn phòng Sở Văn hóa Thông tin;

18- Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;

19- Sở Nội vụ;

20- Thanh tra tỉnh;

21- Văn phòng Sở Thể dục Thể thao;

22- Ban Dân tộc;

23- Văn phòng UB Dân số gia đình và trẻ em;

24- Ban Tôn giáo;

25- Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

26- Sở Bưu chính Viễn thông;

27- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

28- Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh:

- Văn phòng Tỉnh Đoàn;

- Đoàn khối DNNN;

- Đoàn Dân chính Đảng;

29- Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

30- Hội Nông dân;

31- Hội Cựu chiến binh tỉnh./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2006/QĐ-UBND thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh Bình Định quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196