Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 19/1997/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/1997/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC II

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 378/TTg ngày 4/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp;
Căn cứ thoả thuận số 242/TCCB-TC ngày 31/10/1997 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II trực thuộc Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II dựa trên cơ sở Chi nhánh Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp phía Nam trước đây, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức kiểm tra, kiểm định và lập hồ sơ các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong ngành công nghiệp để làm cơ sở cho cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động xét cấp giấy phép sử dụng. Địa bàn hoạt động từ Tỉnh Khánh Hoà trở vào phía Nam.

2. Tổ chức kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị mỏ, điện, cơ khí, hoá chất (không nằm trong danh mục tại Thông tư số 22/TT-LĐTBXH ngày 8/11/1996) trong ngành công nghiệp để trình Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp xem xét cho phép hoặc trình Bộ Công nghiệp cho phép sử dụng.

3. Tham gia xét duyệt các phương án đầu tư và các máy, thiết bị, vật, các chât có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị an toàn khác trong ngành công nghiệp.

Tham gia duyệt thiết kế chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiệm về an toàn lao động theo phân cấp quản lý của Cục.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho công nhân vận hành: nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị nâng, công hàn áp lực trong ngành công nghiệp.

Tham gia tổ chức đào tạo, huấn luyện ác kiểm định viên để Cục cấp thẻ và đề xuất với Cục thành lập các chi nhánh kiểm định kỹ thuật an toan côgn nghiệp tại các khu vực để Cục xem xét quyết định.

Điều 3. Tổ chức của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II gồm có:

 - Giám đốc.

 - Các Phó Giám đốc.

 - Các Phòng nghiệp vụ và chuyên môn.

 - Các Chi nhánh tại một số địa phương.

 - Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.

 - Các Phó giám đốc, các Phòng, các Chi nhánh do Giám đốc Trung tâm đề nghị Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp quyết định.

Điều 4. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Trung tâm được phep thu phú và lệ phú theo quy định hiện hành của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 5. Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II có trách nhiệm xây dựng biên chế, quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm trình Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp phê duyệt; chịu trách nhiệm về những kết luận kỹ thuật do Trung tâm tiến hành kiểm định.

Điều 6. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/1997/QĐ-BCN ngày 26/12/2007 thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250