Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1888/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc chuyển nguyên trạng Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức lại thành Phòng Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1888/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1888/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG VÀO VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ TỔ CHỨC LẠI THÀNH PHÒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông báo Nghị quyết Ban Cán sự Đảng Bộ số 26/BCS-BGTVT ngày 17/6/2008 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức lại thành Phòng Thi đua – Khen thưởng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2008; bãi bỏ Quyết định số 788/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ thi đua – Khen thưởng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đảng ủy Cơ quan Bộ GTVT;
- Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Lưu VT, TCCB(3)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1888/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc chuyển nguyên trạng Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức lại thành Phòng Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118