Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 182/QĐ-UBDT năm 2009 về việc thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định về Công tác Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 182/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 182/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Soạn thảo Dự thảo Nghị định về công tác Dân tộc;
Xét đề nghị của: Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định về Công tác Dân tộc gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ủy ban Dân tộc - Tổ trưởng Tổ biên tập;

2. Ông Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ủy ban Dân tộc; Tổ phó Tổ biên tập;

3. Ông Nguyễn Thành Công, Chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó Tổ biên tập;

4. Bà Chu Thị Thái Hoà, Chuyên viên Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Bộ Tư pháp, Tổ phó Tổ biên tập;

5. Ông Triệu Văn Bình, Chuyên viên chính Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Tổ viên;

6. Ông Vũ Tiến Dũng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Quang Huy, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tổ viên;

8. Bà Vy Thanh Hoài, Chuyên viên Vụ Văn hoá Dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;

9. Ông Hoàng Trung Định, Chuyên viên Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;

10. Ông Trần Minh Nghĩa, Chuyên viên Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Tổ viên;

11. Ông Chu Hồng Sơn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên;

12. Ông Nghiêm Xuân Nam, Chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Tổ viên;

13. Bà Má Thị Hà, Chuyên viên Ban Dân tộc và Tôn giáo, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổ viên

14. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Chí Trung – Phó trưởng phòng Chính sách xã hội, Vụ Chính sách dân tộc, ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

16. Ông Phan Bằng Sơn, Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ, ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

17. Ông Ma Trung Tỷ, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

18. Ông Phan Hồng Thủy, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

19. Ông Trần Đăng Tiến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

20. Ông Nguyễn Chí Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập:

1. Giúp Ban Soạn thảo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức các phiên họp của Ban Soạn thảo;

2. Tham gia dự thảo và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề cương và dự thảo Nghị định về công tác Dân tộc;

3. Tổng hợp và quản lý các tài liệu, lưu hồ sơ dự thảo Nghị định về công tác Dân tộc;

4. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban Soạn thảo giao;

Tổ biên tập tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng ủy ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ủy ban và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 182/QĐ-UBDT năm 2009 về việc thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định về Công tác Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49