Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 1819/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 321/TTr-STP ngày 05/7/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 23 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-CT ngày 02 tháng 8 năm 2012)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

T-VPH-001222-TT

Thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Thành lập văn phòng công chứng

2

T-VPH-001227-TT

Thành lập Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

3

T-VPH-001135-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

4

T-VPH-001157-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

5

T-VPH-001298-TT

Đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

T-VPH-001417-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

7

T-VPH-001341-TT

Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 03 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài

8

T-VPH-001346-TT

Đăng ký lại việc khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

9

T-VPH-001329-TT

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

10

T-VPH-193830-TT

Cấp bản sao Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 06 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

11

T-VPH-193870-TT

Cấp bản sao chứng tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

12

T-VPH-193874-TT

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

13

T-VPH-068865-TT

Cấp bản sao Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

14

T-VPH-085150-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

15

T-VPH-085301-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

16

T-VPH-001274-TT

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Công nhận và ghi chú việc kết hôn đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

17

T-VPH-001350-TT

Ghi chú việc kết hôn đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

18

T-VPH-001355-TT

Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Công nhận và ghi chú việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

19

T-VPH-001417-TT

Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

20

T-VPH-001374-TT

Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Công nhận và ghi chú việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

21

T-VPH-085332-TT

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

22

T-VPH-001471-TT

Cấp giấy lí lịch tư pháp đối với người Việt Nam cư trú trong nước

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

23

T-VPH-001411-TT

Cấp giấy lí lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Vĩnh Phúc

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13