Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 180/2003/QĐ-UB về thành lập Tổ chức Giám định pháp y tâm thần do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 180/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Giám định tư pháp ;
Căn cứ Thông tư số 78/TT-QĐ ngày 26 tháng 01 năm 1989 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Giám định tư pháp ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2464/SYT-TCCB ngày 04 tháng 8 năm 2003, của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1875/STP-BTTP ngày 18 tháng 8 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 105 /TCCQ ngày 03 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Tổ chức giám định pháp y tâm thần trên cơ sở tách ra từ Tổ chức giám định pháp y - pháp y tâm thần.

Tổ chức giám định pháp y tâm thần có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và gắn trong dự toán kinh phí của Bệnh viện Tâm thần thành phố.

Trụ sở của Tổ chức giám định pháp y tâm thần đặt tại Bệnh viện Tâm thần thành phố, số 192, đường Bến Hàm Tử, phường 1, quận 5.

Điều 2.- Tổ chức giám định pháp y tâm thần có nhiệm vụ :

2.1- Thực hiện giám định trong lĩnh vực pháp y tâm thần những vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương và Trung ương trưng cầu theo luật định.

2.2- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

2.3- Đảm bảo chế độ bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan và chế độ báo cáo, lưu trữ, bảo mật theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Tổ chức giám định pháp y tâm thần do Giám định viên trưởng phụ trách và có các giám định viên.

3.1- Giám định viên trưởng và giám định viên phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp.

3.2- Giám định viên trưởng và các giám định viên có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong pháp luật tố tụng, Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các văn bản pháp quy có liên quan.

3.3- Giám định viên trưởng Tổ chức giám định pháp y tâm thần có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức giám định pháp y tâm thần thông qua Sở Y tế và Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ; chế độ tiền lương và bồi dưỡng đối với giám định viên được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định có liên quan trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan và các thành viên Tổ chức giám định pháp y tâm thần có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố
- Công an thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX,
- Tổ VX, NC
- Lưu (VX/Ph)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/2003/QĐ-UB về thành lập Tổ chức Giám định pháp y tâm thần do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status