Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao tổ chức bộ máy, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1796/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 08/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH VỀ BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 155-CV/TW ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy; Quyết định số 883-QĐ/TU ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-CTUBND ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại là trình số 396/TTr-SNV ngày 04 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao tổ chức bộ máy, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện chuyển giao tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản hiện có của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh sang Ban Nội chính Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy định của Nhà nước về công tác chuyển giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao tổ chức bộ máy, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33