Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1783/QĐ-BCT năm 2009 về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị 08/1999/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1783/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1783/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08/1999/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chỉ thị 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Quyết định số 2614/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2009 về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2009 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành do Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chủ trì (có danh sách kèm theo) thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2009 và thanh tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có lịch kèm theo) tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị theo Kế hoạch số 52/KH-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí cho Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành VSATTP tại 03 địa phương nêu trên từ ngày 02 tháng 5 năm 2009 đến ngày 10 tháng 5 năm 2008 được lấy từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2009 của Bộ Công Thương theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Quyết định số 2614/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 (có dự toán kèm theo).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các thành viên Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND tỉnh Quảng Bình
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Lưu VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1783/QĐ-BCT năm 2009 về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị 08/1999/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.179
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77