Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178-CT năm 1988 về việc giao ban hợp tác chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng cho Bộ Kinh tế đối ngoại quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 178-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 13/06/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-CT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BAN HỢP TÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHO BỘ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Thực hiện Nghị định số 97-HĐBT ngày 1 tháng 6 năm 1988 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Kinh tế đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Bộ Kinh tế đối ngoại quản lý Ban Hợp tác Chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng.

Bộ Kinh tế đối ngoại, sau khi tiếp nhận và quản lý, có trách nhiệm trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng việc tổ chức lại bộ máy quản lý công tác hợp tác chuyên gia cho phù hợp với chức năng của Bộ và cơ chế quản lý mới.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, Trưởng ban Ban Hợp tác Chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178-CT năm 1988 về việc giao ban hợp tác chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng cho Bộ Kinh tế đối ngoại quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41