Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 171/2004/QĐ-UB về việc thực hiện Quy chế "một cửa" trong giải quyết thủ tụchành chính tại UBND xã, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 171/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 22/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 171/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ “MỘT CỬA” TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ -TTg ngày 4/9/2003 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND Thành phố về việc thực hiện quy chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 506/SNV-TTr ngày 5/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao UBND các Quận, Huyện tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn:

1. Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy chế một cửa tại xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND Thành phố.

2. Phạm vi thực hiện: Bao gồm toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn.

3. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2005.

Điều 2: Mỗi xã, phường, thị trấn thành lập một bộ phận đảm nhận việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy chế một cửa, gọi chung là “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính”. Việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính thực hiện theo nguyên tắc:

1. Bố trí tại địa điểm thuận lợi cho việc giao dịch với nhân dân; có đủ phương tiện làm việc cho cán bộ công chức, có chỗ ngồi cho công dân, trang trí theo nghi thức của cơ quan công quyền; kết nối với Cổng giao tiếp điện tử theo tiến độ của Thành phố.

2. Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, thời gian hẹn trả kết quả, phí, lệ phí (nếu có), nội quy và thời gian làm việc, cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của xã, phường, thị trấn do một Phó Chủ tịch UBND kiêm nhiệm; cán bộ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính làm việc theo chế độ chuyên trách.

4. Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 02 cán bộ, trong đó:

- Đối với xã, phường, thị trấn có trên 10.000 dân 02 cán bộ là công chức cơ sở giữ chức danh Văn phòng – Thống kê.

- Đối với xã, phường, thị trấn có dưới 10.000 dân thì, một là công chức cơ sở giữa chức danh Văn phòng – Thống kê; 01 cán bộ bán chuyên trách Văn phòng – Thống kê.

5. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ tình hình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính theo quy định.

6. Có chế độ khen thưởng bằng vật chất và tinh thần đối với cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân khen ngợi; kỷ luật đối với cán bộ có hành vi phiền hà, sách nhiễu.

Điều 3: Giao Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế một cửa, trang phục, biểu hiện của cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính, nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ thu chi tài chính cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/2004/QĐ-UB về việc thực hiện Quy chế "một cửa" trong giải quyết thủ tụchành chính tại UBND xã, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115