Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/2002/QĐ-UB về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 170/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 10/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI "

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Điều 34 Luật Nghĩa vụ quân sự đã sửa đổi, bổ sung và được Chủ tịch nước công bố ngày 05/ 11/ 1994;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội,

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng.

2. Đ/c Phạm Quang Hợi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.

3. Đ/c Phạm lợi, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, Uỷ viên.

4. Đ/c Nguyễn Đức Nghi, phó Giám đốc Công an Thành phố - Uỷ viên.

5. Đ/c Nguyễn Thế Phúc, chủ tịch liên đoàn Lao động Thành phố - Uỷ viên.

6. Đ/c - Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố - Uỷ viên

7. Đ/c Ngô Thuý Nhị, Chủ tịch Hội nông dân Thành phố - Uỷ viên.

8. Đ/c Lê Quang Nhuệ, Trưởng Ban TCCQ Thành phố - Uỷ viên.

9. Đ/c Lê Anh Tuấn, Giám đốc sở Y tế - Uỷ viên.

10. Đ/c Nguyễn Đức Hoà, phó Giám đốc sở Văn hoá - Thông tin - Uỷ viên.

11. Đ/c Nghiêm Xuân Đạt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.

12. Đ/c Cao Minh Châu, Giám đốc sở LĐTB và XH - Uỷ viên.

13. Đ/c Tô Yên Khánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố - Uỷ viên.

14. Đ/c Nguyễn Lan Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM - Uỷ viên.

Điều 2: Nhiệm vụ của cơ quan thường trực:

Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố là cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc UBND Thành phố tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Hà Nội.

Điều 3: Các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố khi thay đổi công tác hoặc nghỉ hưu, cơ quan có văn bản cử 01 đồng chí lãnh đạo cơ quan tham gia Hội đồng, báo cáo UBND Thành phố và cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự (không cần quyết định bổ sung của Thành phố).

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 101/1999/QĐ-UB, ngày 30/11/1999 của UBND Thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các sở, Ban, Ngành có liên quan và các đồng chí có tên trong Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/2002/QĐ-UB về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.014

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171