Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 169/2003/QĐ-UB về việc thành lập Thanh tra xây dựng quận Long Biên, quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 169/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 08/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN LONG BIÊN, QUẬN HOÀNG MAI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Thực hiện Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Long Biên và quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 125/2002/QĐ-UB ngày 20 tháng 09 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành về việc thí điểm thành lập lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD-ĐT ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố và Bố trí cán bộ chuyên tách trật tự xây dựng – Đô thị ở xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Thanh tra xây dựng quận Long Biên trực thuộc UBND quận Long Biên, Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai trực thuộc UBND quận Hoàng Mai.

Thanh tra xây dựng quận Long Biên, quận Hoàng Mai là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định.

Thanh tra xây dựng quận Long Biên, quận Hoàng Mai chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp, toàn diện của Chủ tịch UBND quận Long Biên, quận Hoàng Mai và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra xây dựng Thành phố.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thanh tra xây dựng qu Long Biên, quận Hoàng Mai thực hiện theo Quyết định số 125/2003/QĐ-UB ngày 20/9/2002 của UBND Thành phố Hà Nội và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD-ĐT ở xã, phường, thị trấn.

Biên chế tạm giao năm 2004 cho lực lượng Thanh tra xây dựng mỗi quận gồm 12 biên chế và 10-12 lao động hợp đồng.

Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh tra xây dựng quận Long Biên, quận Hoàng Mai thực hiện theo Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố và bố trí cán bộ chuyên trách trật tự xây dựng đô thị ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ngành Thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên, quận Hoàng Mai thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/2003/QĐ-UB về việc thành lập Thanh tra xây dựng quận Long Biên, quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29