Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 166-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 02/11/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG VÀ THỦ CÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
Căn cứ Nghị định số 182-CP ngày 02 tháng 11 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp nhẹ.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 1962.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập cục Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Điều 2. - Cục Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

- Nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, thể lệ để phát triển và quản lý công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, theo dõi việc chấp hành các chính sách, chế độ, thể lệ ấy.

- Cùng với Ủy ban kế hoạch Nhà nước nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sản xuất công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, theo dõi giúp đỡ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ấy.

- Chỉ đạo các cơ sở, ty công nghiệp và thủ công nghiệp về kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, tiếp tục làm công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các hợp tác xã thủ công nghiệp, xí nghiệp công tư hợp doanh và xí nghiệp hợp tác.

Đối với những cơ sở sản xuất tư liệu sản xuất yêu cầu chỉ đạo và hướng dẫn kỹ thuật phức tạp như các lò cao địa phương, các xí nghiệp chế tạo cơ khí, hóa chất, các mỏ khai thác than của địa phương thì Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm giúp đỡ Bộ Công nghiệp nhẹ chỉ đạo về kỹ thuật.

- Hướng dẫn giúp đỡ Ủy ban hành chính các địa phương trong việc đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ, trong việc tổ chức quản lý các xí nghiệp công nghiệp địa phương, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp tác và hợp tác xã thủ công nghiệp.

Điều 3. - Cục Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp do một Cục trưởng phụ trách. Cục trưởng có một vài Cục phó giúp việc.

Điều 4. - Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của cục Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp do ông Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ quy định.

Điều 5. – Các ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công nghiệp nặng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 166-CP ngày 02/11/1963 về việc thành lập cục Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.913

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!