Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1646/QĐ-BTP năm 2020 về tổ chức Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển” do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1646/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 24/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển”, cụ thể như sau:

- Chủ trì Tọa đàm: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Đại biểu tham dự: Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp qua các thời kỳ; Thủ trưởng các đơn vị, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; Một số đồng chí chuyên gia, nguyên là chuyên gia, cán bộ hưu trí của Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự một số tỉnh, thành phố; đại diện tổ chức pháp chế một số Bộ, ngành; Đại diện một số Hiệp hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực Tư pháp; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp; đại diện công chức, viên chức trẻ của các đơn vị thuộc Bộ; Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan báo chí dự và đưa tin về Tọa đàm.

- Tổng số đại biểu: 100 người;

- Thời gian: 1/2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 01-10/8/2020;

- Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp;

- Kinh phí tổ chức tọa đàm: Kinh phí tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

Điều 2.

1. Văn phòng Bộ chủ trì: xây dựng chương trình, nội dung Tọa đàm; đặt bài tham luận; mời thành phần tham dự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Tọa đàm.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm sắp xếp công việc, bố trí thành phần tham gia tọa đàm đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1646/QĐ-BTP ngày 24/07/2020 về tổ chức Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển” do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12