Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1642/QĐ-TTg năm 2006 về việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cán bộ Quân đội, Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1642/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1642/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN PHỤC VỤ TẠI NGŨ THEO LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUÂN ĐỘI, BỘ QUỐC PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 833-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đối với những cán bộ Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

1. Trung tướng Hoàng Kỳ, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

2. Trung tướng Phạm Văn Long, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

3. Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình, Chính uỷ Quân chủng Hải quân.

4. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng;

5. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

6. Trung tướng Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

7. Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, Tư lệnh Quân khu 9;

8. Trung tướng Vũ Văn Kiểu, Viện trưởng Viện chiến lược quân sự;

9. Trung tướng Nguyễn Phúc Hoài, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh - Quân đội, Tổng cục Chính trị;

10. Trung tướng Nguyễn Đức Luyện, Giám đốc Học viện kỹ thuật quân sự;

11. Trung tướng Phạm Gia Khánh, Giám đốc Học viện Quân y;

12. Thiếu tướng Đào Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự;

13. Thiếu tướng Trịnh Vương Hồng, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự;

14. Thiếu tướng Nguyễn Quang Phúc, Chính uỷ Học viện Quân y;

15. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng Đạo, Giám đốc Bệnh viện 175;

16. Thiếu tướng Nguyễn Như Huyền, Phó Viện trưởng Viện chiến lược quân sự.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;
- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
 các Vụ NC, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2),

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1642/QĐ-TTg năm 2006 về việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cán bộ Quân đội, Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.734
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22